Τι είναι η ψυχική ενεργοποίηση;
Είναι μία σύνθεση προσεγγίσεων που εστιάζει στην άμεση συναισθηματική αποφόρτιση.

Μέσω του διαλόγου εντοπίζεται η προέλευση της δυσκολίας και στη συνέχεια με την συμβολή βιωματικών διαδραστικών τεχνικών πετυχαίνεται η συναισθηματική αποφόρτιση.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους;

Η ψυχική ενεργοποίηση απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους είναι αποφασισμένοι να εξελιχτούν και να συμμαχήσουν ενεργά τόσο με τον εαυτό τους όσο και με την διαδικασία.

Πόσες συνεδρίες διαρκεί;

Εξαρτάται από τη φύση της δυσκολίας, το ψυχικό σθένος του ανθρώπου και την θέληση για αλλαγή. Σε 10 συνεδρίες ίσως και λιγότερες η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί.