Συμβουλευτική γονέων

Είναι εύκολο να γίνεις γονιός, είναι δύσκολο όμως να είσαι γονιός. Ο γονιός είναι ένας εργολάβος που ως υποχρέωση έχει να εκπαιδεύσει το παιδί σε όλους τους τομείς ( συμπεριφορά, μόρφωση, ψυχαγωγία). Το έργο του είναι σημαντικό, υπεύθυνο και είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί με προσοχή και αφοσίωση.

Τα παιδιά έχουν την τάση να επικοινωνούν με έναν μη αρθρωμένο λόγο και ο γονιός κάποιες φορές ίσως δυσκολεύεται να αποκωδικοποιήσει τη συμπεριφορά του. Σε αυτό το σημείο αναλαμβάνει ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας να προσκομίσει το μήνυμα στο γονέα.