Ατομική συνεδρία

Η ατομική συνεδρία ως στόχο έχει την άμεση επίλυση του προβλήματος του πελάτη. Η συνεδρία είναι σε εβδομαδιαία βάση, διαρκεί 1 ώρα και απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες