Ατομική συνεδρία

Οι ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής διαρκούν 1 ώρα και σκοπός τους είναι να επιλύσουν και να αναδιαμορφώσουν τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας. Πιο συγκεκριμένα στοχεύουν στη διαχείριση άγχους, την προσωπική ανάπτυξη, διαχείριση κρίσεων και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.