Ατομική συνεδρία

Οι ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής διαρκούν 1 ώρα και σκοπός τους είναι να επιλύσουν και να αναδιαμορφώσουν τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας. Πιο συγκεκριμένα στοχεύουν στη διαχείριση άγχους, την προσωπική ανάπτυξη, διαχείριση κρίσεων και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

Συμβουλευτική γονέων

Είναι εύκολο να γίνεις γονιός, είναι δύσκολο όμως να είσαι γονιός. Ο γονιός είναι ένας εργολάβος που ως υποχρέωση έχει να εκπαιδεύσει το παιδί σε όλους τους τομείς ( συμπεριφορά, μόρφωση, ψυχαγωγία). Το έργο του είναι σημαντικό, υπεύθυνο και είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί με προσοχή και αφοσίωση.

Τα παιδιά έχουν την τάση να επικοινωνούν με έναν μη αρθρωμένο λόγο και ο γονιός κάποιες φορές ίσως δυσκολεύεται να αποκωδικοποιήσει τη συμπεριφορά του. Σε αυτό το σημείο αναλαμβάνει ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας να προσκομίσει το μήνυμα στο γονέα.

Βιωματικά σεμινάρια

Τα βιωματικά εργαστήρια απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τις πτυχές του εαυτού τους μέσω της ολικής κινητοποίησης του συναισθήματος, του σώματος και του νου, έχοντας απέναντί τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν και αυτοί τις ίδιες δυσκολίες και που διακατέχονται από την ίδια λαχτάρα και επιθυμία για αλλαγή.

Η βασική φιλοσοφία είναι ότι το βίωμα ενισχύει την μάθηση, ότι μαθαίνουμε καλύτερα αυτό που βιώνουμε παρά αυτό που βλέπουμε ή ακούμε.