Άγχος. Μία λέξη που την ακούμε και την χρησιμοποιούμε συχνά-πυκνά είναι γνωστή σε όλους μας.

Τι είναι το άγχος όμως και πότε δυσκολεύει την καθημερινότητά; Το άγχος είναι συναίσθημα καταρχάς, πιο συγκεκριμένα ορίζεται ως η αντίδραση και ενεργοποίηση παράλληλα ορισμένων εσωτερικών μηχανισμών που σε αυτόματο χρόνο ο άνθρωπος βιώνει απειλή ή ταραχή του συναισθηματικού του κόσμου.

Χαμηλά επίπεδα άγχους μπορεί να είναι χρήσιμα και είναι και απόλυτα φυσιολογικά, διότι ορισμένες φορές το άγχος αποφέρει δημιουργικές συμπεριφορές απέναντι σε μη γνώριμες καταστάσεις, αυξάνοντας δηλαδή ελαφρά το επίπεδο διέγερσις με αποτέλεσμα η ενέργεια- δράση να αποφέρει τη μέγιστη δυνατή απόδοση.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι µαθητές που έχουν άγχος λίγο πριν τις εξετάσεις, οι αθλητές πριν από κάποιο αγώνα κ.λπ. Όμως, πέρα από ένα συγκεκριμένο επίπεδο το άγχος σταματά να είναι παραγωγικό και μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην καθημερινότητά. Κάποιοι άνθρωποι έχουν άγχος σε καταστάσεις που δεν είναι απειλητικές ή άγνωστες (πχ. στο σπίτι, στα ψώνια, στις διαπροσωπικές σχέσεις).

Άλλοι βιώνουν υπερβολικό άγχος και δυσκολεύονται να δραστηριοποιηθούν κανονικά. Σ΄ αυτή την περίπτωση, το υπερβολικό άγχος μπορεί να δημιουργήσει σοβαρή δυσκολία και να παρεµποδίσει σημαντικά τη λειτουργικότητα του ατόμου στην καθηµερινή του ζωή. Παλαιότερα, το άγχος αντιµετωπιζόταν περισσότερο µε φαρµακολογία , αλλά η συνήθεια και η εξάρτηση που συνοδεύει τη φαρµακολογία , έκαναν αυτού του είδους τη θεραπεία λιγότερο επιθυµητή. Άλλες θεραπείες είναι περισσότερο αποτελεσµατικές στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων και έχουν µακροχρόνια διάρκεια.

Η διαταραχή της διάθεσης δεν αποφέρει δυσκολία μόνο στο άτομο που την έχει, δυσκολεύεται και το περιβάλλον να σχετιστεί με τον άνθρωπο που υποφέρει από άγχος. Ο άνθρωπος που είναι συνέχεια σε μία κατάσταση άγχους αυτό που ζητάει είναι ασφάλεια και ανακούφιση. Συνήθως οι άνθρωποι που διέπονται από έντονο άγχος έχουν τάση για εξαρτητικές σχέσεις και τα όρια τα αντιλαμβάνονται ως απόρριψη.

Το άγχος υποδηλώνει έντονη αρνητική νοητική λειτουργία η οποία όσο δεν εκφράζεται συσσωρεύεται και δημιουργεί δυσχέρεια στη ζωή του ατόμου. Με τη βοήθεια του ειδικού το άτομο μπορεί να εκπαιδευτεί στη διαχείριση του άγχους με τρόπο τέτοιο που να αρχίσει να λαμβάνει ικανοποίηση από τη ζωή και να την βιώνει όπως είναι αντί για μία διαρκής απειλή.