Ο όρος συναισθηματικός εκβιασμός αναφέρεται σε μία μορφή ψυχολογικής βίας και χειραγώγησης που συμβαίνει μέσα στα πλαίσια στενών προσωπικών σχέσεων, μπορεί να είναι η σχέση ανάμεσα σε μία μητέρα και το παιδί της, η σχέση μεταξύ συζύγων, αδελφών, ακόμη και μεταξύ πολύ στενών φίλων.

Σε αυτές τις σχέσεις, το ένα μέλος χρησιμοποιεί ψυχολογική πίεση προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς του, ενώ το άλλο μέλος υποχωρεί μπροστά στο φόβο των συνεπειών. Ο συναισθηματικός εκβιασμός είναι μία μορφή ψυχολογικής κακοποίησης με πολύ δυσάρεστες συνέπειες.
Πώς λειτουργεί;

Ο «συναισθηματικός εκβιαστής» προβάλλει τις απαιτήσεις του και τις ανάγκες του πάνω από οτιδήποτε άλλο: προκειμένου να βεβαιωθεί ότι θα πάρει αυτό που επιθυμεί χρησιμοποιεί ψυχολογική πίεση απειλώντας, άμεσα ή έμμεσα, ότι αν δε γίνει το δικό του θα υπάρξουν συνέπειες.

Υπάρχουν διαφορετικές μορφές συναισθηματικού εκβιασμού. Ο «εκβιαστής» μπορεί να απειλεί ότι θα κάνει κακό στον εαυτό του (όχι απαραίτητα σωματικό), ότι θα τιμωρήσει το «θύμα» του αν δεν ανταποκριθεί ή μπορεί να παριστάνει το μάρτυρα προκαλώντας συναισθήματα ενοχής και οίκτου.

Όσο δεν παίρνει αυτό που θέλει τόσο η συμπεριφορά αυτή εντείνεται. Κάποιες φορές συνιστάται και ψυχιατρική παρακολούθηση όταν εντείνεται η κατάσταση αυτή. Τέτοιες συμπεριφορές επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τον οποιοδήποτε που θα βρεθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον.