Η Συνθετική Συμβουλευτική απευθύνεται σε
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αναπάντεχες αλλαγές ζωής, δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις ή απλώς επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους.

Είναι μία βραχυπρόθεσμη διαδικασία που εστιάζει στην ποιότητα της σχέσης και ως άξονα έχει την εξέλιξη και την ικανοποίηση της εκάστοτε επιθυμίας ή ανάγκης.

Τι είναι η Συνθετική Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία

Είναι μία σύνθεση προσεγγίσεων που εφαρμόζεται και με βιωματικό τρόπο και ως στόχο έχει να συναντήσει την επιθυμία του κάθε ατόμου και να ξεκλειδώσει τις αποκηρυγμένες του πτυχές.

Η Συνθετική Συμβουλευτική απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αναπάντεχες αλλαγές ζωής, δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις ή απλώς επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους.