Αυτό που επιδιώκω να κάνω στη συνεδρία είναι να ακούω με προσοχή και αφοσίωση, αυτό που λέγεται και αυτό που δεν λέγεται. Ενθαρρύνω τον διάλογο ενώ παράλληλα τιμώ και αναδεικνύω τα θετικά χαρακτηριστικά του πελάτη.

Με ενδιαφέρει να μεταδώσω τους τρόπους διαχείρισης, αποφόρτισης, επίλυσης καταστάσεων σε όσο το δυνατόν λιγότερες συνεδρίες. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύω την αυτοπεποίθηση του πελάτη και την ιδέα
ότι μπορεί και χωρίς εμένα να διαχειρίζεται την καθημερινότητα του.

Τέλος επειδή θεωρώ ότι η Ψυχοθεραπεία είναι μία υπηρεσία προς όλους, το κόστος διαμορφώνεται ξεχωριστά για τον καθένα.