Η Συμβουλευτική είναι μία ευχάριστη διαδικασία επίλυσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο πελάτης. Η αποτελεσματικότητά της ξεδιπλώνεται μέσα από τον διάλογο καθώς σπεύδει να δώσει πρακτικές και άμεσες εφαρμόσιμες λύσεις στην καθημερινότητα. Η διαδικασία αυτή δεν εμπεριέχει κανένα είδος διάγνωσης αντιθέτως βασίζεται στην ενσυναίσθηση, την ενθάρρυνση και την αποδοχή. Η συνθήκη αυτή από μόνη της προάγει την ισοτιμία των δύο μελών και κατ επέκταση την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Δεν θα παραλείψω ότι εξίσου σημαντικός στόχος είναι η ενδυνάμωση του πελάτη και η καλλιέργεια της ιδέας ότι μπορεί να τα καταφέρει και μόνος του μετά από κάποιο σημείο.

Προσωπικά με ενδιαφέρει να μεταδώσω τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας όπως και να ενισχύσω τους ήδη υπάρχον τρόπους σε περίπτωση που είναι ευάλωτοι αλλά αποτελεσματικοί.