Είναι πολύ σημαντικό η επικοινωνία μεταξύ του γονέα και του παιδιού να έχει ένα εύφορο έδαφος και ένα ασφαλές πλαίσιο έτσι ώστε το παιδί να εκφράζει τα συναισθήματά του, να μη νοιώθει ότι κρίνεται ούτε να φοβάται το «πως θα το πάρει» ο γονιός αυτό που θα πει. Είναι εξίσου απαραίτητο ο γονέας να είναι διαθέσιμος να ακούσει το παιδί αποδεχόμενος τα λόγια του και τα συναισθήματά του. Διαθέσιμος σημαίνει ότι «είμαι εδώ για σένα» σε κατανοώ, μπορώ να μπω στη θέση σου. Το μοίρασμα των συναισθημάτων του γονέα ενθαρρύνει και παροτρύνει το παιδί να υιοθετήσει αυτή τη στάση.

Πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Μόνο με τη συνεχής άσκηση, όταν η άσκηση γίνει βίωμα τότε η επικοινωνία γίνεται λειτουργική. Οι γονείς χρειάζεται να θυμούνται ότι:

Η ειλικρίνεια είναι απαραίτητο συστατικό για την εμπιστοσύνη.

Για να υπάρξει εμπιστοσύνη οφείλουν να είναι ξεκάθαροι, ότι λένε να το εννοούνε

Τα παιδιά είναι ισότιμες υπάρξεις και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό με τους γονείς

Κάνουνε διάλογο και όχι κήρυγμα.

Αν κάποια συμπεριφορά του παιδιού τους δημιουργεί πρόβλημα αντί να την κρίνουνε, του λένε πως νιώθουνε

Επαναλαμβάνουνε αυτό που ακούσανε

Ακούνε προσεχτικά με ενδιαφέρον και το δείχνουνε με τη στάση του σώματός τους, την έκφραση του προσώπου, το βλέμμα, εκφράζοντας δίχως λόγια «είμαι εδώ για σένα»

Οι γονείς χρειάζεται να επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τη θέση τους και ωφέλιμο είναι να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό για να διευρύνουν τους ορίζοντες της επικοινωνίας με το παιδί τους. Αυτή η κίνηση θα τους βοηθήσει να ακούν βαθύτερα το παιδί, να ακούν την πραγματική ανάγκη του και να μην μένουν στην επιφάνεια με την κριτική. Η στάση του γονέα συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στην ομαλή εξέλιξη του παιδιού και για αυτό χρειάζεται να αποβάλλουν πρώτα τις νουθεσίες που άκουσαν από τους δικούς τους γονείς. Αυτή η διαδικασία θα τους ολοκληρώσει και θα τους εξυψώσει όχι μόνο ως γονείς αλλά και ως ανθρώπους. Η εικόνα για τον εαυτό τους θα αποπνέει σιγουριά και αυτοπεποίθηση, κάτι που τα παιδιά έχουν ως πρωταρχική ανάγκη. Όλα τα παιδιά θέλουν να σχετίζονται με έναν γονέα που είναι γεμάτος με εμπιστοσύνη, γνώση και διάθεση για επικοινωνία.