Πολλές φορές ακούγεται ότι οι σχέσεις είναι «δύσκολες», ότι είναι δύσκολο να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο, αυτόν/ην που σε καταλαβαίνει.

Θα συμφωνήσω με αυτήν τη δήλωση με την προϋπόθεση ότι ως δυσκολία εννοείται η έλλειψη αυτογνωσίας. Η αυτογνωσία είναι απαραίτητη για την επιλογή ενός ουσιαστικού συντρόφου.

Ποιος όμως καλείται ουσιαστικός σύντροφος;

Είναι ένα εύλογο ερώτημα που απασχολεί, φωτίζει και παράλληλα προσδιορίζει μία συντροφική εποικοδομητική ερωτική σχέση.
Ερωτικές σχέσεις μπορούν να ονομαστούν πολλές, η σχέση της μίας βραδιάς ,η σχέση που εστιάζει αποκλειστικά στην ικανοποίηση της σαρκικής απόλαυσης, η σχέση που εστιάζει στην τηλεφωνική επικοινωνία έχοντας χιλιομετρική απόσταση το ζευγάρι, η σχέση που γίνεται λόγω ανάγκης και όχι λόγω έλξης, η σχέση που ως πυρήνα έχει την αμοιβαία συναισθηματική και πνευματική εξέλιξη των συντρόφων. Είναι απαραίτητο να επισημάνω ότι η κάθε σχέση ικανοποιεί και τις αντίστοιχες ανάγκες. Όσο εξελίσσεται ο άνθρωπος τόσο κοχλάζει μέσα του η ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης η οποία ικανοποιείται αποκλειστικά με μία συντροφική και αυτόνομη ερωτική σχέση.

Ο πυρήνας και η κινητήρια δύναμη σε μία τέτοια σχέση εκτός από την πλούσια σαρκική απόλαυση (απαραίτητη) δομείται στην αλληλεπίδραση που έχουν οι δύο σύντροφοι μεταξύ τους.

Τι είναι η αλληλεπίδραση, τι προκαθορίζει;

Ως αλληλεπίδραση εννοούμε την αμοιβαία συναισθηματική και πνευματική συνδιαλλαγή από μία ενήλικη θέση και στάση. Με άλλα λόγια είναι το ισότιμο «δίνω- παίρνω» καθώς και η ουσιαστική επικοινωνία του ζευγαριού. Για να επιτευχθεί η παραπάνω σχέση απαραίτητος παράγοντας είναι η αυτονομία και η αυτογνωσία.

Με την αυτονομία ο καθένας έχει τη δυνατότητα να είναι αυτός/η που πραγματικά είναι έχοντας την δουλειά του και τον προσωπικό του χρόνο, φροντίζοντας ο ίδιος τον εαυτό του (συναισθηματικά-πνευματικά) έτσι ώστε να νοιώθει γεμάτος και να είναι σε θέση να δώσει και να πάρει ώστε να μπορέσει να εξελιχτεί. Η σύνδεση γεννά την έμπνευση και η έμπνευση την δημιουργία. Η αυτογνωσία προκαθορίζει τη διάθεση για σύνδεση, για συμπληρωματικότητα, αποσαφηνίζοντας την αλήθεια ότι η αυτοπραγμάτωση προϋποθέτει συντροφικότητα.

Η χαρά του μοιράσματος και της διάθεσης να ακούσεις και να ακουστείς, να κατανοήσεις και να κατανοηθείς, να ζεσταθείς και να ζεστάνεις, ίσως αφήνει μία γλυκιά ανάμνηση καθώς νιώθεις πλουσιότερος κιόλας από την επικοινωνία με τον σύντροφό σου. Η ανάμνηση αυτή με συνέπεια και επανάληψη γίνεται βίωμα και το βίωμα τρόπος ζωής.
Επίσης αλήθεια είναι ότι όποιος/α λαχταρά την αυτοπραγμάτωση σημαίνει ότι έχει ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες και ως ενήλικας πια αναζητά την δημιουργία.