Αν αναρωτηθούμε πόσες φορές έχουμε συζητήσει με κάποιον/α κάτι που μας προβληματίζει

ή μας απασχολεί, κάτι που μας ενοχλεί,κάτι που παρατηρούμε θα δούμε ότι ενώ έχει λήξει η συζήτηση και πιστεύουμε ότι έχουμε συνεννοηθεί, πολλές φορές συνειδητοποιούμε ότι το μήνυμα που στείλαμε δεν το έλαβε.

Πως γίνεται αυτό όμως; Τα μηνύματα που στέλνουμε δεν είναι μόνο λεκτικά,είναι και μη λεκτικά.Ως μη λεκτικά μηνύματα θεωρούνται όλα αυτά που δεν τα συνοδεύει ο λόγος,όπως:

Ένας μορφασμός

Μία χειρονομία

Ο τόνος της φωνής

Η στάση σώματος που έχουμε

Το βλέμμα,που κοιτάμε,κοιτάμε τον συνομιλήτή μας στα μάτια ή κοιτάμε το ρούχο που φοράει;

Η διάθεση που έχουμε να συζητήσουμε,κατά πόσο είμαστε διαθέσιμοι να ακούσουμε με προσοχή αυτό που μας μοιράζεται ο συνομιλητής μας

Όλα τα παραπάνω είναι προϋπόθεση για μία ουσιαστική επικοινωνία,για να μπορέσουμε να δώσουμε προσοχή και ενδιαφέρον στον συνομιλητή μας.Η επικοινωνία είναι η γέφυρα για μία σχέση,οποιαδήποτε σχέση,φιλική,ερωτική,επαγγελματική. Είναι απαραίτητο σε μια συζήτηση να αφιερώνουμε χρόνο και ενέργεια όχι μόνο για να εκφράσουμε αυτά που επιθυμούμε αλλά και για να βεβαιωθούμε ότι ο συνομιλητής μας έχει κατανοήσει το μήνυμα που στείλαμε. Αξίζει να υπογραμμίσω ότι επικοινωνούμε συνέχεια με το περιβάλλον μας (έστω και αν δε μιλάμε) και όταν κάποιος είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τι υπάρχει πίσω από τις λέξεις που ακούει,τότε έχει σίγουρα το προβάδισμα στην επικοινωνία.