Η ίδια η προσωπική μου εμπειρία ως
συμβουλευόμενος αποτέλεσε το έναυσμα για την ενασχόληση μου και το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον μου για τον ανθρώπινο ψυχισμό.

Οι σπουδές που ακολούθησα στη Συνθετική Συμβουλευτική ανέπτυξαν ακόμα περισσότερο την αφοσίωση μου στον τομέα αυτό. Η δε λαχτάρα μου για τον ώθησε να συνεχίσει τις σπουδές του στην ψυχοθεραπεία. Μέσα από αυτό το ταξίδι έχω αποκομίσει γνώσεις και τρόπους, με τους οποίους ο καθένας από εμάς αποκτά επίγνωση του εαυτού του και διαχειρίζεται τις επιλογές του.

Ωστόσο, καθώς η ψυχολογία είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη, φροντίζει διαρκώς για την επαγγελματική του μετεκπαίδευση, παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις και αναπτύσσει τους τρόπους αυτούς

Έχει παρακολουθήσει πλήθος βιωματικών σεμιναρίων
και κυρίως από αναγνωρισμένους ξένους Θεραπευτές

κυρίως της Gestalt, του Ψυχοδράματος του Μορένο, της Σωματικής
Ψυχοθεραπείας και της Προσωποκεντρικής. Τις παραπάνω γνώσεις,
εργαλεία και τεχνικές τις ενσωματώνει τόσο στην δική του
εξέλιξη όσο και στις συνεδρίες του.

27-29/04/18 «Το σωματικό σύμπτωμα» Gestalt – 21 ώρες
Σεπτ-Δεκέμβρης « Ψυχόδραμα του Μορένο» – 32 ώρες
8/02/18 « Ψυχοεκπαιδευτικές Τεχνικές στην Ψυχοθεραπεία» Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. – ημερίδα
26-27/11/16 « Πνευματικότητα και η επιστήμη της Συμβουλευτικής» – διημερίδα
5-7/05/17 «Οικογενειακή και Διαγενεολογική θεραπεία» Gestalt – 21 ώρες
11-13/11/16 « Οικογενειακή και Διαγενεολογική θεραπεία» Gestalt – 21 ώρες
09/7/2016 «Εγώ και η σεξουαλικότητα μου»
3-4/10/2015 «1η Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Gestalt» Η σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου σε ένα ρευστό πεδίο, προκλήσεις και διλήμματα
27/02-6/06 «Παιχνιδόσωμα» βιωματικό σεμινάριο μη λεκτικής επικοινωνίας
19-21/06/2015 «20ο Διεθνές Συνέδριο Ψυχοθεραπείας», Θέματα Φύλου στην Ψυχοθεραπεία.
8/05/16 « Gestalt και σώμα »
20/06/2015 «The Power of Authenticity» GESTALT INSTITUTE.
31/05/2015 «Αυτοκτονικότητα-αυτοκαταστροφικότητα-αυτοτραυματισμός» Περί Ψυχής
16/05/2015«Διαδίκτυο και Ψυχική Υγεία» Ελληνικό Οργανισμό Ψυχοθεραπείας και Παιδείας
03/05/2015 « Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές και παραφιλίες», Περί Ψυχής κέντρο σεμιναρίων και Συμβουλευτικής.
12/10/2014 «ΕΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», Κέντρο πρόληψης και συμβουλευτικής.
30/11/2010 «Κοινωνικός αποκλεισμός και ψυχική υγεία στον 21ο αιώνα».
9-10/04/16 « Διημερίδα Προσωποκεντρικής»
20/11/14-20/5/15 «εκπαιδευτικός κύκλος art therapy» synthesis Athens centrer
19-20/02/2016 «Ξεκινώντας,ενδυναμώνοντας και συντονίζοντας μία ομάδα αυτοβοήθειας» δίκτυο: «Ακούγοντας Φωνές»
25/06/15-26/06/15 «καρκίνος και ψυχοθεραπεία» synthesis Athens center
8/11/2015 «Πολικότητες» GESTALT INSTITUTE
12/06/2015 «Το αλκοόλ στην Ελλάδα-προσέγγιση αλκοολικού-Ο ρόλος της οικογένειας» Ψ.Ν.Α.

Η ίδια η προσωπική μου εμπειρία ως συμβουλευόμενος αποτέλεσε το έναυσμα για την ενασχόληση μου και το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον μου για τον ανθρώπινο ψυχισμό.

Οι σπουδές που ακολούθησα στη Συνθετική Συμβουλευτική ανέπτυξαν ακόμα περισσότερο την αφοσίωση μου στον τομέα αυτό. Η δε λαχτάρα μου για περισσότερη κατανόηση εις βάθος με ώθησε να συνεχίσω τις σπουδές μου στην ψυχοθεραπεία. Μέσα από αυτό το ταξίδι έχω αποκομίσει γνώσεις και τρόπους, με τους οποίους ο καθένας από εμάς αποκτά επίγνωση του εαυτού του και διαχειρίζεται τις επιλογές του.

Ωστόσο, καθώς η ψυχολογία είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη, φροντίζω διαρκώς για την επαγγελματική μου μετεκπαίδευση, παρακολουθώ τις σύγχρονες εξελίξεις και αναπτύσσω τους τρόπους αυτούς.

Έχω παρακολουθήσει πλήθος βιωματικών σεμιναρίων και κυρίως από αναγνωρισμένους ξένους Θεραπευτές κυρίως της Gestalt, του Ψυχοδράματος του Μορένο, της Σωματικής Ψυχοθεραπείας και της Προσωποκεντρικής. Τις παραπάνω γνώσεις, εργαλεία και τεχνικές τις ενσωματώνω τόσο στην δική μου εξέλιξη όσο και στις συνεδρίες μου.

Αντιλαμβάνομαι τον άνθρωπο ως ένα σύνολο πτυχών και πιστεύω ότι η πλήρης έκφρασή τους αναδύει την αυθεντικότητα η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση. Με βάση αυτήν την πεποίθηση εμπνεύστηκα μία καινοτόμα μέθοδο, την Ψυχική Ενεργοποίηση. Η Ψυχική Ενεργοποίηση εστιάζει αποκλειστικά στις αποκηρυγμένες- απωθημένες πτυχές του εαυτού και δίνει χώρο στην έκφρασή τους, ενώ παράλληλα τις ενσωματώνει στον εαυτό.

Για μένα η διαδικασία της ψυχοθεραπείας είναι δράση, αφύπνιση και ενεργοποίηση της επίγνωσης, θεωρώντας ότι η αλλαγή έρχεται μέσα από τη διεύρυνση της αντίληψης και της συνείδησης. Βασική αρχή στη δουλειά μου είναι η βαθιά πίστη, ότι κάθε άνθρωπος συνειδητοποιεί την πραγματική του αξία και νιώθει πιο ελεύθερος, όσο περισσότερο γνωρίζει τον εαυτό του. Αυτό το διάστημα εργάζομαι αποκλειστικά με ενήλικες στο δικό μου χώρο.

Δίχως να αμελήσω την εθελοντική προσφορά, στο παρελθόν έχω συνεργαστεί με τον Δήμο Παλλήνης συντονίζοντας Ομάδες Ηλικιωμένων, ομάδες γονέων στο Δήμο Βριλησσίων, ατομικές συνεδρίες στο Δίκτυο «Συνύπαρξη» Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης καθώς επίσης και με το φορέα «Μαζί για το παιδί». Το διάστημα αυτό, συνεργάζομαι με το Κοινωνικό Ιατρείο τόσο του Χολαργού όσο και του Παπάγου. Σε επαγγελματικό πλαίσιο εργάζομαι αποκλειστικά με ενήλικες.