Ο φόβος της δέσμευσης

Οκτώβριος 9, 2015 0

Αν παρατηρήσουμε πόσοι άντρες και πόσες γυναίκες είναι αδέσμευτες θα δούμε ότι είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός και όσο περνάει…