Αναζήτηση

Ψυχική ενεργοποίηση

Τι είναι η ψυχική ενεργοποίηση;

Είναι μία σύνθεση προσεγγίσεων που εστιάζει στην άμεση συναισθηματική αποφόρτιση.

Μέσω του διαλόγου εντοπίζεται η προέλευση της δυσκολίας και στη συνέχεια με την συμβολή βιωματικών διαδραστικών τεχνικών πετυχαίνεται η συναισθηματική αποφόρτιση.