Αναζήτηση

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018 21:50

Ο φόβος της δέσμευσης

Στις μέρες μας πολλοί άνθρωποι είναι μόνοι, δίχως συντροφική σχέση. Ορισμένοι βιώνουν την επιλογή αυτή ως μοναξιά άλλοι πάλι όχι.