Αναζήτηση

Θέσεις

Ως παιδιά είχαμε ανάγκη τους γονείς μας για ευνόητους λόγους.

Καθώς ακούμε ανθρώπους να μιλάνε για τις ανάγκες τους, ο νους έχει την τάση να σκέφτεται τις σωματικές και τις βιολογικές ανάγκες.

Μία αυθεντική συνάντηση αρκεί για να βιώσει κάποιος τη σημασία της.

Ο κάθε ενήλικας άνθρωπος ανεξαρτήτου φύλου και χρώματος γεννήθηκε από μία μάνα και πολύ πιθανόν να συνάντησε και έναν πατέρα καθώς άνοιγε τα μάτια του.

Η ζωή για τον άνθρωπο αρχίζει τη στιγμή της σύλληψης, η οποία είναι μία ιερή στιγμή που μέσω της σωματικής ένωσης και σύνδεσης δημιουργείται μία τρίτη ζωή.

Σελίδα 2 από 2