Αναζήτηση

Θέσεις

Μία αυθεντική συνάντηση αρκεί για να βιώσει κάποιος τη σημασία της.

Ο άνθρωπος ως ον έχει την τάση να δεσμεύεται και να αναπαράγεται, με απώτερο σκοπό την εξέλιξή του.

Ως παιδιά είχαμε ανάγκη τους γονείς μας για ευνόητους λόγους.

Φαντάζομαι ότι όλοι μας γνωρίζουμε την καμήλα, άλλοι την έχουν δει από κοντά, άλλοι από την τηλεόραση και άλλοι από εικόνες.

Η ζωή για τον άνθρωπο αρχίζει τη στιγμή της σύλληψης, η οποία είναι μία ιερή στιγμή που μέσω της σωματικής ένωσης και σύνδεσης δημιουργείται μία τρίτη ζωή.

Ο κάθε ενήλικας άνθρωπος ανεξαρτήτου φύλου και χρώματος γεννήθηκε από μία μάνα και πολύ πιθανόν να συνάντησε και έναν πατέρα καθώς άνοιγε τα μάτια του.

Σελίδα 1 από 2