Αναζήτηση

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 15:12

Η ενοχή και η ντροπή

Η ντροπή είναι ένα συναίσθημα γνώριμο και μάλιστα είναι από τα πρώτα που έρχεται σε επαφή ένα παιδί.