Τάσος Δαφνομήλης

Ονομάζομαι Τάσος Δαφνομήλης και είμαι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Πάντοτε ένοιωθα την ανάγκη να κατανοήσω την ανθρώπινη φύση. Η ίδια η προσωπική μου εμπειρία ως συμβουλευόμενος αποτέλεσε το έναυσμα για την ενασχόληση μου και το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον μου για τον ανθρώπινο ψυχισμό.

 

Είναι πολύ σημαντικό η επικοινωνία μεταξύ του γονέα και του παιδιού να έχει ένα εύφορο έδαφος και ένα ασφαλές πλαίσιο έτσι ώστε το παιδί να εκφράζει τα συναισθήματά του, να μη νοιώθει ότι κρίνεται ούτε να φοβάται το «πως θα το πάρει» ο γονιός αυτό που θα πει. Είναι εξίσου απαραίτητο ο γονέας να είναι διαθέσιμος να ακούσει το παιδί αποδεχόμενος τα λόγια του και τα συναισθήματά του.

Διαθέσιμος σημαίνει ότι «είμαι εδώ για σένα» σε κατανοώ, μπορώ να μπω στη θέση σου. Το μοίρασμα των συναισθημάτων του γονέα ενθαρρύνει και παροτρύνει το παιδί να υιοθετήσει αυτή τη στάση. Πως μπορεί να επιτευτεί αυτό;

Μόνο με τη συνεχής άσκηση, όταν η άσκηση γίνει βίωμα τότε η επικοινωνία γίνεται λειτουργική. Οι γονείς χρειάζεται να θυμούνται ότι:

 

  • Η ειλικρίνεια είναι απαραίτητο συστατικό για την εμπιστοσύνη. Για να υπάρξει εμπιστοσύνη οφείλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, ότι λέμε να το εννοούμε
  • Τα παιδιά είναι ισότιμες υπάρξεις και αξίζουν τον ίδιο σεβασμό με εμάς
  • Κάνουμε διάλογο και όχι κήρυγμα. Αν κάποια συμπεριφορά του παιδιού μας δημιουργεί πρόβλημα αντί να την κρίνουμε, του λέμε πως νοιώθουμε
  • Επαναλαμβάνουμε αυτό που ακούσαμε
  • Ακούμε προσεχτικά με ενδιαφέρον και το δείχνουμε με τη στάση του σώματός μας, την έκφραση του προσώπου, το βλέμμα, εκφράζοντας δίχως λόγια «είμαι εδώ για σένα»