Ο Τάσος Δαφνομήλης, πάντοτε ένοιωθε την ανάγκη να κατανοήσει την ανθρώπινη φύση. Η ίδια η προσωπική του εμπειρία ως συμβουλευόμενος αποτέλεσε το έναυσμα για την ενασχόληση του και το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον του για τον ανθρώπινο ψυχισμό.
Οι σπουδές που ακολούθησε στη Συνθετική Συμβουλευτική ανέπτυξαν ακόμα περισσότερο την αφοσίωση του στον τομέα αυτό. Η δε λαχτάρα του για περισσότερη κατανόηση εις βάθος, τον ώθησε να συνεχίσει τις σπουδές του στην ψυχοθεραπεία. Μέσα από αυτό το ταξίδι έχει αποκομίσει γνώσεις και τρόπους, με τους οποίους ο καθένας από εμάς αποκτά επίγνωση του εαυτού του και διαχειρίζεται τις επιλογές του, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του.
Ωστόσο, καθώς η ψυχολογία είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη, φροντίζει διαρκώς για την επαγγελματική του μετεκπαίδευση, παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις και αναπτύσσει τους τρόπους αυτούς. Έχει παρακολουθήσει πλήθος βιωματικών σεμιναρίων κυρίως της Gestalt, του Ψυχοδράματος του Μορένο, της Σωματικής Ψυχοθεραπείας και της Προσωποκεντρικής. Τις παραπάνω γνώσεις, εργαλεία και τεχνικές τις ενσωματώνει τόσο στην δική του εξέλιξη όσο και στις συνεδρίες του.

 

Έχει συνεργαστεί σε εθελοντικό πλαίσιο συντονίζοντας Ομάδες Ηλικιωμένων στο Δήμο Παλλήνης, ομάδες γονέων στο Δήμο Βριλησσίων, ατομικές συνεδρίες στο Δίκτυο «Συνύπαρξη» Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης. Το διάστημα αυτό, συνεργάζεται με το Κοινωνικό Ιατρείο τόσο του Χολαργού όσο και του Παπάγου καθώς επίσης και με το φορέα «Μαζί για το παιδί». Τέλος δημιουργεί και συντονίζει βιωματικά εργαστήρια όπως και ομάδες γονέων.
Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ανθρωπιστικής Συνθετικής Θεραπευτικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας και είναι διπλωματούχος ενοποιητικής συμβουλευτικής της COSCA. Στο δικό του χώρο, εργάζεται αποκλειστικά με ενηλίκους, μέσα από ατομικές συνεδρίες ή συντονίζοντας ομάδες προσωπικής ανάπτυξης.
Βασική αρχή στη δουλειά του είναι η βαθιά πίστη, ότι κάθε άνθρωπος συνειδητοποιεί την πραγματική του αξία και νιώθει πιο ελεύθερος, όσο περισσότερο γνωρίζει τον εαυτό του.