Τάσος Δαφνομήλης

Ονομάζομαι Τάσος Δαφνομήλης και είμαι Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. Πάντοτε ένοιωθα την ανάγκη να κατανοήσω την ανθρώπινη φύση. Η ίδια η προσωπική μου εμπειρία ως συμβουλευόμενος αποτέλεσε το έναυσμα για την ενασχόληση μου και το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον μου για τον ανθρώπινο ψυχισμό.

 

Η ευτυχία απαρτίζεται από στιγμές και κυριότερα από στιγμές που θυμόμαστε να αφήνουμε τον εαυτό μας να απολαμβάνει τη χαρά και την ηδονή της ζωής. Τέτοιες στιγμές που αργότερα γίνονται αναμνήσεις μπορούμε να καλλιεργήσουμε σε κάθε σχέση που συνάπτουμε, ερωτική, επαγγελματική, φιλική, οικογενειακή σχέση.

Είναι απαραίτητο να υπογραμμίσω ότι σίγουρα θα υπάρχουν και οι λεγόμενες «αποτυχημένες» σχέσεις οι οποίες όσο είναι ακατέργαστες προκαθορίζουν την ποιότητα της σχέσης. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν υπάρχουν ούτε επιτυχημένες ούτε αποτυχημένες σχέσεις παρά μόνο σχέσεις. Στην κάθε σχέση εμπεριέχεται και ένα μάθημα (μη λεκτικό μήνυμα) το οποίο μας εξελίσσει μόνο όταν το αναγνωρίσουμε και το συνειδητοποιήσουμε.

Εστιάζοντας στο θετικό μπορούμε να αξιοποιήσουμε την κάθε σχέση για την πνευματική μας και συναισθηματική μας εξέλιξη.