Στην σελίδα αυτή παρατίθονται μικρές ιστορίες που κρύβουν ένα θυσαυρό γνώσεων, ιδεών και προτάσεων. Ιστορίες που με τον ένα τρόπο ή τον άλλον μπορεί κανείς να δει τον εαυτό του και τους γύρω του.