Το πρώτο βήμα, η αρχή του ταξιδιού

Πριν αρκετά χρόνια είχα την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη, δεν ικανοποίησα αμέσως την ανάγκη μου επειδή σκεφτόμουνα ότι «κανείς δε θα μπορέσει να με καταλάβει…» και σαν να μην έφτανε αυτό ήμουν σίγουρος ότι αυτό που βίωνα θα μπορούσα να το ξεπεράσω μόνος μου.

Πότε έχουμε ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη;

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που πυροδοτεί την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός έχοντας τη δική του ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία. Για αυτό το λόγο οι δυσκολίες ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.